Výroční zprávy
  Výroční zpráva Spolku přírodovědců MU v Brně za rok 2006
  Výroční zpráva Spolku přírodovědců MU v Brně za rok 2008